SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 844 844 044, 844 844 144, 844 844 244, 844 844 344, 844 844 444, 844 844 544, 844 844 644, 844 844 744, 844 844 944 k poskytování služeb s přidanou hodnotou typu se sdílenými náklady žadateli NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 28, identifikační číslo 266 90 471.

ČTÚ čj. 36 856/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top