SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <591 140 000 až 591 149 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Brno, Bystrc, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, identifikační číslo 267 61 050.

ČTÚ čj. 40 658/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top