SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání číselných řad <822 505 150 až 822 505 159 > a <822 505 550 až 822 505 559 > k poskytování služeb virtuálních volacích karet žadateli TELE2 s.r.o. , se sídlem Praha 8, Sokolovská 79/192, PSČ 186 00, identifikační číslo 256 50 009.ČTÚ čj. 35587/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top