SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání číselné řady <823 442 647 až 823 442 656> k poskytování služeb virtuálních volacích karet žadateli Zabih Paynda , bydliště Brno, Vychodilova 16, PSČ 616 00, identifikační číslo 425 77 756.ČTÚ čj. 36582/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top