SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl
o udělení oprávnění k využívání čísel 800 338 499, 800 677 289, 800 647 726, 800 869 682, 800 532 746, 800 732 548 a 800 293 536, tj. celkem 7 čísel, k poskytování služby s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného (Freephone) žadateli Advantel, a.s. se sídlem Praha 2, Boženy Němcové 1881/5, PSČ 120 00, identifikační číslo 257 66 937.

ČTÚ čj. 40769/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top