SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 822 444 444 , 822 822 822 k poskytování služeb virtuálních volacích karet žadateli ETEL s.r.o. , se sídlem Praha 1, Benediktská 2/ 685, PSČ 110 00, identifikační číslo 256 30 636.ČTÚ čj. 39922/2005-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top