SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání číselné řady < 976 AB2 242 až 976 AB2 246> pro přístup se zvláštním tarifem ke službám poskytovaným na síti Internet nebo na jiných datových sítích žadateli RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, identifikační číslo 267 05 036.

ČTÚ čj. 38166/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top