SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu s inkrementem „1“:

<222 500 000 až 222 509 999>
<321 000 000 až 321 009 999>
<351 000 000 až 351 009 999>
<371 000 000 až 371 009 999>
<381 000 000 až 381 009 999>
<471 000 000 až 471 009 999>
<461 000 000 až 461 009 999>
<481 000 000 až 481 009 999>
<491 000 000 až 491 009 999>
<561 000 000 až 561 009 999>
<581 000 000 až 581 009 999>
<591 000 000 až 591 009 999>

k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě žadateli Unient Communications, a. s., se sídlem Barrandovská 60, PSČ 152 00 Praha 5, identifikační číslo 630 78 171.

ČTÚ čj. 38462/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top