SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel <910 010 000 až 910 019 999>, tj. 10 000 účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací založených na přenosu hlasu s IP protokolem (VoIP) prostřednictvím sítě držitele oprávnění společnosti Czech On Line, a. s., se sídlem U nákladového nádraží 8/3153, PSČ 130 00 Praha 3, identifikační číslo 630 80 150.

ČTÚ čj. 32257/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top