SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu s inkrementem „1“: <511 120 000 až 511 129 999> k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli MAXPROGRES, s r.o., se sídlem Traťová 1, PSČ 619 00 Brno - město, identifikační číslo 253 07 126.

ČTÚ čj. 39375/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top