SDĚLENÍ o termínu konání schůzky se zájemci o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v návaznosti na Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, které bylo uveřejněno v částce 18/2006 Telekomunikačního věstníku, sděluje, že jednání se zájemci o účast v uvedeném výběrovém řízení podle bodu 2 písm. e) tohoto Vyhlášení, se uskuteční dne 21. července 2006 ve 13.00 hod. v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, v malé zasedací místnosti v 1. patře, číslo dveří 129.

Na výše uvedeném jednání budou zodpovězeny otázky zájemců o účast v předmětném výběrovém řízení.

ČTÚ čj. 38 155/2006-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top