SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 965 605 čj. 110 944b/1999‑610, ve znění rozhodnutí čj. 25658/2004‑610, čj. 24014/2005‑610, čj. 113597/2010‑610, čj. ČTÚ‑50584/2020‑610, držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-15788/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top