SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 1021 čj. 22049/2003‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24217/2005‑610, čj. 88149/2008‑610, čj. 145458/2010‑610, čj. ČTÚ‑33501/2013‑610, čj. ČTÚ‑75051/2017‑610, držitele oprávnění: Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČO 291 48 278.

čj. ČTÚ-5954/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top