SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 5‑60 MCEB1 čj. ČTÚ‑68 976/2012‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑14 563/2015‑610, držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-32 513/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top