SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódů 4‑10 MS2PG, 4‑234 MG1HK čj. 93 497/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑78 678/2015‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-29 826/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top