SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 50‑1 SMART čj. 83 142/2009‑610 držitele oprávnění: SMART Comp. a.s., se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO 255 17 767.

čj. ČTÚ-19 458/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top