SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 4‑42 MS1PG čj. 50 922/2009‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑98 127/2013‑610, čj. ČTÚ‑706/2018‑610, čj. ČTÚ‑61 917/2018‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-11 116/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top