SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 14‑1 3TON1 čj. ČTÚ‑8 177/2016‑610 držitele oprávnění: 3ton s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 281 85 803.

čj. ČTÚ-4 172/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top