SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 37‑1 DHTEL1 čj. ČTÚ‑40 703/2013‑610 držitele oprávnění: DH Telecom a.s., se sídlem Na výsluní 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 015 82 569.

čj. ČTÚ-26 987/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top