SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 1213 čj. ČTÚ‑33697/2020‑610 držitele oprávnění: Auto Šaldova a.s., se sídlem Šaldova 278/36, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 091 04 763.

čj. ČTÚ-9773/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top