SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 840 101 010 čj. ČTÚ‑13 636/2012‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑62 181/2017‑610, držitele oprávnění: BOHEMIA TELEKOM s.r.o., se sídlem Žerotínova 1132/34, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 257 32 048.

čj. ČTÚ-3 461/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top