SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 906 AB3 234 čj. ČTÚ‑85 401/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑61 706/2013‑610, čj. ČTÚ‑73 154/2014‑610, čj. ČTÚ‑86 108/2016‑610, čj. ČTÚ‑46 278/2021‑610, držitele oprávnění: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-52 713/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top