SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 800 698 629 čj. 31 801/2006‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑89 047/2011‑610, čj. ČTÚ‑23 675/2015‑610, čj. ČTÚ‑102 804/2016‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-48 892/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top