SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 840 111 840 čj. 12 445/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 309/2005‑610, čj. 83 380/2007‑610, čj. 85 720/2007‑610, čj. ČTÚ‑243 982/2012‑610, čj. ČTÚ‑62 285/2017‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-48 906/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top