SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 14 012 čj. ČTÚ‑3 850/2017‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑50 418/2020‑610, držitele oprávnění: Cable‑NET s.r.o., se sídlem Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 075 25 664.

čj. ČTÚ-7 516/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top