SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 906 AB4 242 čj. ČTÚ‑41 344/2017‑610 držitele oprávnění: FIXNET s.r.o., se sídlem Pravdova 1274, Sušice II, 342 01 Sušice, IČO 263 57 739.

čj. ČTÚ-3 509/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top