SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 14 041 čj. ČTÚ-44 979/2019-610 držitele oprávnění: Semtech IPSA Agency s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 084 38 552.

čj. ČTÚ-1 268/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top