SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 14 000 čj. 101 753/2000‑610, ve znění rozhodnutí čj. 22 671/2003‑610, čj. 26 075/2004‑610, čj. 24 269/2005‑610, čj. 8 087/2010‑610, čj. ČTÚ‑2 150/2015‑610, držitele oprávnění: Evropská databanka a.s., se sídlem Hviezdoslavova 1196/53a, Slatina, 627 00 Brno, IČO 255 19 484.

čj. ČTÚ-44 575/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top