SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 14 001 čj. 45 851/2008‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑122 775/2013‑610, čj. ČTÚ‑60 843/2018‑610, držitele oprávnění: KOVOTOUR PLUS s.r.o., se sídlem Přívozská 949/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 623 01 055.

čj. ČTÚ-40 795/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top