SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 1200 čj. 8 483/2003‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 073/2005‑610, čj. 68 800/2007‑610, čj. ČTÚ‑121 135/2011‑610, čj. ČTÚ‑229 942/2012‑610, čj. ČTÚ‑17 537/2016‑610, držitele oprávnění: ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 001 77 041.

čj. ČTÚ-34 807/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top