SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 14 040 čj. ČTÚ‑7 676/2014‑610 držitele oprávnění: TAXI 140 40 s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 00 Praha 4, IČO 276 49 491.

čj. ČTÚ-19 607/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top