SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 909 AB5 530 čj. ČTÚ‑16 443/2013‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑63 883/2017‑610, čj. ČTÚ‑70 190/2017‑610, čj. ČTÚ‑4 045/2019‑610, držitele oprávnění: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-18 194/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top