SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 240 čj. ČTÚ‑93 960/2011‑610 držitele oprávnění: CentroNet, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 261 65 473.

čj. ČTÚ-11 131/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top