SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 840 493 647 čj. ČTÚ‑42 395/2016‑610 držitele oprávnění: Spinoco Czech Republic, a.s., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 68 774.

čj. ČTÚ-21 687/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top