SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 909 AB3 132 čj. 11 849/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑61 708/2013‑610, čj. ČTÚ‑73 153/2014‑610, čj. ČTÚ‑80 658/2015‑610, čj. ČTÚ‑86 104/2016‑610, čj. ČTÚ‑25 707/2017‑610, držitele oprávnění: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-70 218/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top