SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání identifikačního čísla veřejné komunikační sítě (OpID) 269 čj. ČTÚ‑96 169/2016‑610 držitele oprávnění: CS SPOJE, s.r.o., se sídlem Pod Vodárnou 42/38, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 043 18 315.

čj. ČTÚ-25 941/2017-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top