SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 231 (OpID) čj. 49 523/2010‑610 držitele oprávnění: TC servis, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice, IČO 255 33 673.

čj. ČTÚ-14 493/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top