SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 255 255 000 až 255 255 999, 310 310 000 až 310 310 999, 320 320 000 až 320 320 999, 512 512 000 až 512 512 999, 551 551 000 až 551 551 999, 574 574 000 až 574 574 999 čj. ČTÚ‑79 838/2015‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑49 917/2019‑610, držitele oprávnění: MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Jasanová 187, 27714 Dřísy, IČO 242 30 731.

čj. ČTÚ-3914/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top