SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 800 040 040, 800 500 200, 800 500 800, 800 800 313, 800 800 456, 800 808 800, 800 949 800 čj. ČTÚ‑6 455/2018‑610 držitele oprávnění: sipcz.net s.r.o., se sídlem Hlučínská 515/201, Petřkovice, 72529 Ostrava, IČO 293 94 881.

čj. ČTÚ-19 276/2022-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top