SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 700 000 001, 700 000 007, 700 000 112, 700 000 158, 700 158 158, 700 800 900, 700 899 000 čj. ČTÚ‑11 241/2020‑610 držitele oprávnění: VB Group Czechia a.s., se sídlem Růžová 972/1, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 073 62 811.

čj. ČTÚ-16 422/2022-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top