SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 840 239 239, 840 800 800, 840 860 880, 840 888 888 čj. 93 424/2007‑610, ve znění rozhodnutí čj. 88 156/2008‑610, čj. ČTÚ‑232 158/2012‑610, čj. ČTÚ‑74 225/2017‑610, držitele oprávnění: ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČO 264 70 411.

čj. ČTÚ-2 287/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top