SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 840 840 840, 840 850 860, 841 842 843, 841 851 861 čj. 10 184/2005‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 223/2005‑610, čj. 85 448/2007‑610/II. vyř., čj. 88 155/2008‑610, čj. 92 787/2009‑610, čj. ČTÚ‑70 324/2014‑610, čj. ČTÚ‑49 724/2019‑610, držitele oprávnění: ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČO 264 70 411.

čj. ČTÚ-2 289/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top