SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel

800 100 955

800 101 075

800 101 144

800 110 900

800 100 956

800 101 078

800 101 152

800 122 227

800 100 958

800 101 082

800 101 155

800 130 131

800 100 975

800 101 087

800 101 158

800 133 572

800 100 997

800 101 090

800 101 161

800 160 017

800 101 028

800 101 095

800 101 169

800 161 666

800 101 037

800 101 098

800 101 184

800 200 207

800 101 057

800 101 117

800 101 188

800 200 801

800 101 062

800 101 119

800 101 195

800 200 802

800 101 066

800 101 123

800 102 007

800 224 225

800 101 071

800 101 129

800 102 008

800 229 922

800 101 072

800 101 132

800 102 223

800 276 662

800 101 074

800 101 135

800 108 088

800 277 772

čj. 27 092/2005‑610, ve znění rozhodnutí čj. 61 941/2006‑610, čj. 78 554/2007‑610, čj. 15 832/2009‑610, čj. 127 947/2010‑610, čj. ČTÚ‑44 330/2014‑610, čj. ČTÚ‑26 862/2015‑610, čj. ČTÚ‑69 780/2015‑610, čj. ČTÚ‑65 954/2018‑610, čj. ČTÚ‑51 003/2020‑610, čj. ČTÚ‑48 840/2021‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-55 024/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top