SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 2100 až 2199, 2200 až 2299, 2300 až 2399, 2400 až 2499 čj. 32 568/2003‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 380/2005‑610, čj. ČTÚ‑96 086/2013‑610, držitele oprávnění: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 040 84 063.

čj. ČTÚ-53 016/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top