SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 840 176 662, 840 937 284 čj. ČTÚ‑51 646/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑112 050/2016‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-48 860/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top