SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 841 000 148, 841 123 456 čj. ČTÚ‑67 208/2012‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑77 057/2017‑610, držitele oprávnění: FreeTel, s.r.o., se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 247 37 887.

čj. ČTÚ-13 734/2021-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top