SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 800 031 000 až 800 032 999 čj. ČTÚ‑56 460/2020‑610 držitele oprávnění: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 257 88 001.

čj. ČTÚ-60 945/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top