SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 730 720 000 až 730 729 999 čj. ČTÚ‑59 818/2013‑610 držitele oprávnění: Amcatel s.r.o., se sídlem Budějovická 64/5, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 015 14 580.

čj. ČTÚ-57 435/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top