SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 210 325 000 až 210 325 999, 380 433 000 až 380 433 999, 490 523 000 až 490 523 999, 511 204 000 až 511 204 999, 581 073 000 až 581 073 999 čj. 15 221/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑10 961/2013‑610, čj. ČTÚ‑16 991/2019‑610, držitele oprávnění: OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568.

čj. ČTÚ-32 550/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top