SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 542 152 000 až 542 152 999, 542 153 000 až 542 153 999, 542 154 000 až 542 154 999, 542 155 000 až 542 155 999 čj. ČTÚ‑22 266/2012‑610 držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-11 698/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top